Hvad er en SPOT-profil?

Med en SPOT-profil får du en dybdegående vurdering af din aktuelle sundhedstilstand og potentielle risici forbundet med din nuværende livsstil.

Få indblik i din sundhed her og nu

Vælg Dacura til at lave en helbredsundersøgelse. Vi måler din sundhed ved hjælp af en SPOT-profil. På denne måde kommer vi helt omkring din sundhed her og nu, samt eventuelle risici i forbindelse med din nuværende livsstil. Du får en grundig gennemgang af alle undersøgelser og modtager efterfølgende en sundhedsrapport herpå.

En SPOT-profil giver viden om hvilken sundhedsstatus du har, men også en forståelse for, hvor der bør sættes ind, for at forbedre din livsstil samt belyse faresignaler, som kan være tegn på sygdom eller udvikle sig til sygdom på sigt.

Finder vi testresultater, som afviger fra normalområdet, vil du altid blive henvist til at gå til egen læge for nærmere udredning. Ofte har det stor betydning for behandlingstiden, at sygdom bliver opdaget tidligt i forløbet, så hurtig behandling kan iværksættes.

Ved at have fokus på sund livsstil forebygges sygdom, og vi tror på, at det er vigtigt at forebygge sygdom livet igennem, frem for først at handle, når sygdom opstår. Vi arbejder ud fra mottoet: Sundhedspleje til alle hele livet.