Hvad er en SPOT-profil til virksomheder?

Invester i dit arbejdsmiljø og din virksomheds succes. SPOT-profilen tilbyder en standardiseret sundhedsvurdering, der er tilgængelig for alle dine medarbejdere.

Vi forbedrer din virksomheds trivsel gennem dine medarbejderes sundhed

For den enkelte medarbejder i en virksomhed, har det stor betydning at arbejde i et miljø, hvor der er fokus på trivsel og et godt arbejdsmiljø.

Fokus på en sund livsstil i virksomheden samt omsorgen for den enkelte, giver medarbejdere fokus på at leve et sundt og afbalanceret liv. Medarbejderne får nemmere ved at gennemføre en hverdag, hvor det for en arbejdsplads er afgørende, at medarbejderne yder deres bedste, for at arbejdspladsen kan nå sine mål og fungere optimalt.

Vælg Dacura til at foretage SPOT-profiler/sundhedstjek på jeres medarbejdere. Vi måler både sundheden i virksomheden og hos medarbejderne. Ved at hjælpe den enkelte medarbejder, og derigennem også virksomheden, med at få øje på, hvor der bør sættes ind, for at opnå en sundere livsstil.

Et sundhedstjek medvirker til at belyse faresignaler, som kan være tegn på sygdom eller udvikle sig til sygdom på sigt. Finder vi testresultater, som afviger fra normalområdet, vil medarbejderen blive henvist til at gå til egen læge for nærmere udredning. Ofte har det stor betydning for behandlingstiden, at sygdom bliver opdaget tidligt i forløbet, så hurtig behandling kan iværksættes.