Høreundersøgelser

Dacura udfører høreundersøgelser i jeres virksomhed. Kontakt os for at booke høreundersøgelser til netop jeres behov.

Vi er uddannet til at udføre høreundersøgelser, samt at vejlede både den enkelte og virksomheden i at lave forebyggelse, samt rådgive og vejlede i støj.

Støj, der skader hørelsen

Meget kraftig støj kan medføre varigt tab eller nedsættelse af hørelsen.

Der er 2 typer af høreskadende støj:

  • Et konstant, højt støjniveau på arbejdspladsen, som slider på hørelsen over tid
  • Impulsstøj, der er en meget kortvarig og særdeles høj støj, som fx støjen fra en eksplosion. Impulsstøj kan give akutte, permanente høreskader.

Den samlede risiko for høreskader hænger sammen med, hvor høj støjen er, hvor længe medarbejderne er udsat for den, og om der er impulsstøj.

Sådan beregner man støjbelastningen

Støjbelastningen er et gennemsnit over en 8-timers arbejdsdag. En støjbelastning på 85 dB(A) opnås efter:

  • 8 timers arbejde i 85 dB(A)
  • 4 timers arbejde i 88 dB(A)
  • 2 timers arbejde i 91 dB(A)
  • 1 times arbejde i 94 dB(A)
  • 30 minutters arbejde i 97 dB(A)
  • 15 minutters arbejde i 100 dB(A)
  • 8 minutters arbejde i 103 dB(A) 4 minutters arbejde i 106 dB(A)
  • 2 minutters arbejde i 109 dB(A).

Hvis du i dit arbejde eksponeres for støj over 85 dB eller spidsbelastninger på over 137 dB, skal du tilbydes en arbejdsmedicinsk høreundersøgelse.

Når du udsættes for støj på arbejdet eller i fritiden, har du en højere risiko for at få en kronisk hørenedsættelse eller støjskade. Det kan besværliggøre både sociale aktiviteter og dagligdagens gøremål og generelt forringe din livskvalitet.

En hørenedsættelse kan i nogle tilfælde også have negativ indflydelse på muligheden for at udføre dit arbejde produktivt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Derfor er det vigtigt, at du får en høreundersøgelse, hvis du er udsat for støj.

Dacura har mange års erfaring og er uddannet i at foretage disse høreprøver. Vi har også et godt tilbud til jeres virksomhed.